08

Λευκωσία, 8 Σεπτεμβρίου, 2017   

Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και  Ειδικών Σχολείων

 

Θέμα: Ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης της Επαγγελματικής Μάθησης των Εκπαιδευτικών

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ενημέρωσης των σχολικών μονάδων για το πιο πάνω θέμα το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο διεξοδικής συζήτησης με το ΥΠΠ τον τελευταίο χρόνο σημειώνουμε τα ακόλουθα:

  1. Η καταληκτική συνάντηση με το ΥΠΠ έγινε χθες Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017 στην οποία διαφάνηκε ότι οι θέσεις και απόψεις της Οργάνωσης έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη.
  2. Η πρόταση του ΥΠΠ θα τεθεί ενώπιον του ΔΣ της ΠΟΕΔ για να ληφθεί η τελική και οριστική απόφαση σχετικά με την εφαρμογή ή μη του συγκεκριμένου Προγράμματος Επαγγελματικής Μάθησης σε περιορισμένο αριθμό σχολείο κατά την παρούσα σχολική χρονιά 2017 – 2018.
  3. Προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην εφαρμογή του Προγράμματος, σε περίπτωση που η ΠΟΕΔ λάβει στο προσεχές ΔΣ σχετική, θετική, απόφαση, όσα σχολεία ενδιαφέρονται, μετά από συζήτηση και απόφαση στο διδασκαλικό σύλλογο, μπορούν να εκδηλώσουν κατ’ αρχάς ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης και να προχωρήσουν στη συμπλήρωση της αίτησης στην πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί για το σκοπό αυτό.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ